logo     

Rådgivning

 

BedreBolig-rådgivning

·         Kortlægningsydelse

Rådgiveren ser på dit hus og sammen kortlægger i hvor der skal sættes ind med energiforbedringer. Der aftales om der skal udføres yderligere undersøgelser (Termografering, endoskop undersøgelser, tætheds undersøgelser.)

·         Prioritering og plan

Der udarbejdes en rapport med beregnede forslag til energiforbedringer samt eventuelle øvrige ønsker om forbedringer i huset. Forslagene prissættes med overslag og der laves en prioriteret liste. Der udarbejdes standard dokument til brug ved låntagning i bank.

·        Tilbud

Der indhentes tilbud fra håndværkere og i samråd vælges det bedste bud.

·        Udførelse

I byggeperioden føres der tilsyn med byggeriet og afholdes byggemøder.

·        Aflevering

Der foretages afleveringsforretning og afholdes et års gennemgang.